• Cotton bud surface

  • New TEM
  • Opening of the Charles university electron microscopy center
  • NMR spectrometer installations
  • Instalacja pierwszego w Polsce transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM-2100Plus


Mars project
: the magnetic field free atomic resolution STEM.

Job offer : executive sales > more

 

 

Witamy na stronach JEOL (EUROPE) SAS. JEOL jest światowym liderem w dziedzinie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), urządzeń do przygotowywania próbek, spektrometrii masowej, spektroskopii NMR i innych instrumentów badawczych. 

Oferowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych badaniach naukowych, pracach rozwojowych a także w medycynie. Gama produktów obejmuje gotowe rozwiązania dla działów R&D oraz działów kontroli jakości produktów.