06

Zespół badawczy składający się z naukowców z NIMS, RIKEN, Kobe Steel i JEOL Resonance z powodzeniem opracował system NMR z najwyższym polem magnetycznym na świecie, 1020 MHz. Częstotliwość magnesu nadprzewodzącego została potwierdzona przez rzeczywiste pomiary przeprowadzone na nowym systemie. Uzyskiwane wyniki są znacznie dokładniejsze w porównaniu do konwencjonalnych systemów NMR w zakresie czułości i rozdzielczości.

Kolejnym etapem prac jest wykorzystanie technologii nadprzewodnika wysokotemperaturowego, który umożliwi uzyskiwanie pól magnetycznych wykraczających poza 1000MHz. 

Uzyskanie częstotliwości 1020MHz było możliwe dzięki badaniom dotyczącym obróbki nadprzewodników zakończonych w NIMS od 1988 rok, które w istotny sposób przyczyniły się do tego sukcesu!

System ten w bardzo dużym zakresie przyczyni się do badań i rozwoju w dziedzinach takich jak: biologia strukturalna, chemia analityczna i inżynieria materiałowa. Dane pozyskane w trakcie budowy NMR 1020MHz zaowocują w rozwoju wielu innych obszarów high-tech takich jak: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, fuzja jądrowa, silniki elektryczne, nadprzewodzące kable zasilające itp.NMR z najwyższym polem magnetycznym na świecie, 1020 MHz (około 15 ton / 5 metrów wysokości).


Dodatkowe informacje dostępne są w Journal of Magnetic Resonance(JMR) vol.256 lub w wersji cyfrowej pod adresem.