06

Każdy żywy organizm zbudowany jest z białek. Białka odpowiedzialne są za wiele funkcji życiowych (pracę mózgu, odporność, metabolizm, itd. …).

Aby w pełni zrozumieć rolę jaką pełnią niezbędna jest wiedza o ich strukturze. Jeszcze do niedawna częściową informację na ten temat niosła jedynie technika dyfrakcji rentgenowskiej.
Wraz z pojawieniem się zaawansowanych transmisyjnych mikroskopów elektronowych do prowadzenia badań kriogenicznych (Cryo-TEM) możliwe stało się prowadzenie obserwacji białek zamrożonych w ich stanie naturalnym, bez przechodzenia w stan krystaliczny.
Zapraszamy do zapoznanie się z poniższym wywiadem jakiego udzielił prof. Namba na temat swoich badań z wykorzystaniem naszego nowego zautomatyzowanego mikroskopu elektronowego  CRYO ARM.