27

JEM-2100 w badaniach kriogenicznych


Na zdjęciu: Prof. Elżbieta Pyza przy mikroskopie JEOL JEM-2100

Od ponad 3 lat w Zakładzie Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii UJ w Krakowie pracuje nowy transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM-2100.

Laboratorium wyposażone jest również  w nowoczesne oprzyrządowanie do preparatyki próbek do prowadzenia elektronomikroskopowych badań kriogenicznych. Kierownikiem Zakładu jest Prof. Elżbieta Pyza.

Zapraszamy do zapoznania się z interesującym wywiadem, jakiego udzieliła Pani Profesor stacji RMF na temat rosnącej roli badań elektronomikroskopowych, prowadzonych w reżimie niskich temperatur (Cryo-EM).