17

W Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej w mieście Częstochowa zainstalowany został i rozpoczął pracę najnowszy model transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM-2100Plus firmy JEOL.


JEM-2100Plus to instrument wyjątkowy na współczesnym rynku mikroskopów TEM, jedyny i unikalny  wielozadaniowy konwencjonalny 200kV-owy transmisyjny mikroskop elektronowy z działem elektronowym z katodą LaB6, dostępny ponadto w wielu wersjach, od modeli z nabiegunnikami obiektywu UHR (Ultra High Resolution), HR (High Resolution) i HT (High Tilt) do badań materiałoznawczych, po modele z nabiegunnikami obiektywu HC (High Contrast) i CR (Cryo) z przeznaczeniem do badań biologiczno-medycznych w temperaturach RT lub reżimie niskich temperatur.
JEM-2100Plus zainstalowany w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej to wysokorozdzielczy TEM z nabiegunnikiem obiektywu HR. Instrument wyposażony jest m.in. w szybką i czułą kamerę sCMOS model Matataki Flash do wysokorozdzielczej rejestracji obrazu  oraz dwupochyłowy uchwyt próbki umożliwiający akwizycję obrazów dyfrakcyjnych w różnych i niezbędnych dla pełnej analizy strukturalnej orientacjach krystalograficznych.
Z nowym mikroskopem Instytut wiąże szerokie plany i projekty badawcze, przy czym wiele z nich Politechnika realizować będzie w ścisłej współpracy z metalurgicznym sektorem przemysłowym, zainteresowanym rozwijaniem nowoczesnych i nowatorskich technologii, szczególnie tych dotyczących przetwórstwa żelaza i stali, jak również metali i stopów metali nieżelaznych. Charakteryzacja struktury materiałów w skali submikronowej z wykorzystaniem metody TEM będzie w takich projektach odgrywać coraz większą rolę i dr. Paweł Wieczorek (kierownik pracowni TEM) twierdzi, że mikroskop JEM-2100Plus jest do takich celów instrumentem niezastąpionym. Już pierwsze próby obserwacji i obrazowania tak trudnych dla metody TEM próbek materiałów ferromagnetycznych z którymi Instytut ma do czynienia na co dzień i wymagających zupełnie specjalnych i niestandardowych nastaw kolumny optycznej mikroskopu JEM-2100Plus dostarczyły ważnych nowych informacji. Dr. Wieczorek planuje w najbliższej przyszłości rozbudowę aktualnej konfiguracji mikroskopu o moduł skanowania (STEM) i rentgenowski spektrometr EDS.