03

JEOL Ltd. (w osobie Prezesa i Dyrektora Operacyjnego, Pana Izumi Oi) ogłasza, że w listopadzie 2019 roku wprowadzone zostały na rynek dwa instrumenty EPMA najnowszej generacji – elektronowe mikrosondy rentgenowskie: model  JXA-iHP200F z emisją polową Schottky oraz model JXA-iSP100 z katodą wolframową/LaB6.