15

W Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zainstalowany został i rozpoczął pracę najnowszy model transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM-F200 firmy JEOL.

Zainstalowany instrument JEM-F200 posiada bogate wyposażenie, m.in.: działo z zimną emisją, moduł STEM z detektorami BF i HAADF, spektrometr rentgenowski,  technikę tomografii elektronowej do rekonstrukcji 3D, kamerę TVIPS XF-416 oraz wyposażenie do prowadzenia badań kriogenicznych.
Mikroskop jest uniwersalnym urządzeniem do prowadzenia zarówno klasycznych obserwacji biologicznych, obserwacji w reżimie niskotemperaturowym (cryo), jak również do wysokorozdzielczych obserwacji z pogranicza inżynierii materiałowej. Mikroskop posłuży do realizacji projektu BINWIT - Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie. Urządzenie posłuży do obrazowania kilkuset bakteriofagów, wykorzystywanych w prowadzonej przez Instytut eksperymentalnej terapii fagowej. Przewiduje się również obserwację i modelowanie pojedynczych białek z zastosowaniem technik Single Particle Analysis.

Instytut prowadzi badania nad właściwościami biologicznymi i zastosowaniem bakteriofagów w terapii od kilkudziesięciu lat. Dysponuje metodami izolacji fagów oraz przygotowywania preparatów fagowych do terapii. Od lat 70. XX wieku są one stosowane przez różne polskie szpitale w koordynowanej przez Instytut terapii fagowej zakażeń bakteryjnych. Dzięki instalacji nowego mikroskopu transmisyjnego firmy JEOL otrzymał teraz możliwość lepszego opisu morfologii badanych fagów, co ułatwi ich precyzyjny opis strukturalny.

Wykorzystanie modułu STEM/EDS ułatwi prowadzeni badań z zakresu immunolokalizacji i obserwacji oddziaływań różnych substancji (w tym terapeutycznych nanocząstek) z bakteriami i tkankami. Wyposażenie pracowni w komplet aparatury niezbędnej do obserwacji preparatów po witryfikacji pozwoli na wdrożenie wiodących technik obserwacyjnych w reżimie cryo. W integracji z pracującym w Instytucie mikroskopem CRYO-FIB-SEM da możliwość stosowania nawet najbardziej wymagających metod preparatyki.