Precyzyjna analiza chemiczna (Auger, EPMA)

JEOL oferuje dedykowane rozwiązania służące maksymalnie dokładnej analizie składu chemicznego przy pomocy wiązki elektronowej : Mikrosonda Auger, Mikrosonda (EPMA).

GAMA PRODUKTÓW JEOL

Mikrosonda Augera
Nano-sonde Auger

Mikrosonda Augera wyposażona w polowe działo elektronów typu Schottky'ego. Najdokładniejsza analiza składu chemicznego powierzchni.

Mikrosonda Elektronowa
Electron Probe Micro

JXA-8230 SUPERprobe Mikrosonda  z katodą W lub Lab6
JXA-8530F HYPERprobe Mikrosonda z emiterem polowym FEG

Mikrosonda Auger JEOL JAMP-9500F posiada doskonałą analityczną rozdzielczość przestrzenną. Umożliwia precyzyjne oznaczenie i odróżnienie elementów znajdujących się przy samej powierzchni preparatu - do głębokości rzędu kilku nanometrów!

Mikrosonda elektronowa (EPMA) za sprawą wykorzystania wielu precyzyjnych, dedykowanych spektrometrów dyspersji fali umożliwia precyzyjne badania składu chemicznego analizowanego materiału z precyzją rzędu kilku ppm...