Mikrosonda Auger

Najdokładniejsza analiza składu chemicznego powierzchni

Mikrosonda Augera wyposażona w polowe działo elektronów typu Schottky'ego. Najdokładniejsza analiza składu chemicznego powierzchni.

JAMP-9500F Mikrosonda Augera
 
JAMP-9500F Nanosonde Auger à émission de champJAMP-9500F Nanosonde Auger à émission de champ
JEOL JAMP-9500F jest referencyjnym instrumentem w analizach chemicznych składu powierzchniowego preparatów. Doskonała rozdzielczość energetyczna (0,05% dla ΔE/E) i rozdzielczość przestrzenna osiągana jest dzięki trzem doskonałym elementom konstrukcji, którymi są: zaawansowana kolumna elektronowa, hemisferyczny detektor HSA oraz sprawdzone działo jonowe.

  Kolumna elektronowa : opatentowane przez JEOL wewnątrz-soczewkowe działo elektronowe FEG (zanurzone w pierwszym kondensorze) w połączeniu z innymi unikalnymi rozwiązaniami gwarantuje uzyskiwanie prądu wiązki 200nA przy napięciu przyśpieszającym 15kV i zachowaniu doskonałego skupienia wiązki. 

  Hemisferyczny detektor HSA : Detektor spektrometru HSA został opracowany tak aby umożliwić doskonałe spektralne analizy energetyczne bez utraty czułości.

 Działo jonowe : Posiada dwa tryby pracy umożliwiające analizy chemiczne wnętrza preparatu odsłanianego przez jony(trójwymiarowe analizy składu chemicznego) oraz specjalny tryb umożliwiający pracę z materiałami nieprzewodzącymi. 

 

  JEOL JAMP-9500F jest doskonałą platformą do dalszej rozbudowy umożliwiającą pełną analizę badanego preparatu w technikach : EBSD / EDS / XPS / Auger a także analizy w warunkach kriogenicznych np. w technice "cryo-fracture".
Działo elektronowe
Typu Schottky wewnątrz-soczewkowe
Napięcie przyśpieszające
0.5 do 30kV
Prąd wiązki do 400nA
Detektor prądu
Wewnątrz kolumnowa klatka Faradaya
System analityczny
Analizator
Detektor

Hemisferyczny
Wielokanałowy : 7 kanałów
Próżnia
5 x 10-8 Pa

Stolik preparatu

(zmotoryzowany)

X: -48mm do +10mm
Y: ± 10mm
Z: ± 6mm
T: 0 do 90°
R: 360°
Działo jonowe
Napięcie przyśpieszające
Gęstość

0.01kV do 4 kV
2µA przy 3,000 eV, 0.03µA przy 10 eV