EPMA

Precyzyjna analiza chemiczna (Auger, EPMA)

JXA-8230 Superprobe Mikrosonda elektronowa z katodą wolframową lub Lab6. JXA-8530F Hyperprobe Mikrosonda elektronowa z emisją polową FEG.

Mikrosonda elektronowa JXA-8230 (EPMA)
Microsonde Electronique JXA-8230 (EPMA)Microsonde Electronique JXA-8230 (EPMA)
Najnowszej generacji Mikrosonda elektronowa JEOL JXA-8230 to połączenie sprawdzonych, doskonałych rozwiązań mechanicznych i elektronicznych dla zaawansowanych, wymagających celów analitycznych. Wyjątkowa stabilność układu optyki elektronowej w połączeniu z ultra-dokładnym, szybkim w pełni zmotoryzowanym stolikiem preparatu zapewnia precyzyjne, powtarzalne analizy. Duża komora analityczna umożliwia badanie obiektów o wymiarach do 152 mm średnicy i do 50 mm wysokości, próbki umieszczane są w niej za pomocą dedykowanego układu śluzy próżniowej.
Mikrosonda elektronowa JEOL JXA-8230 zapewnia najwyższą czułość i jakość analizy za sprawą możliwości zastosowania do 5 spektrometrów WDS pracujących jednocześnie, które dodatkowo mogą być wspomagane przez spektrometr JEOL EDS. Instrument umożliwia obrazowanie w trybach detekcji elektronów wstecznie rozproszonych, elektronów wtórnych oraz katodo-luminescencji będąc tym samym najlepszym narzędziem do ultra-precyzyjnych analiz jakościowych i ilościowych.
Zakres analizowanych pierwiastków
4 Be do 92 U
Liczba spektrometrów WDS 1 do 5 (dodatkowo EDS)
Wielkość preparatu 100mm x 100mm x 50mm
Przesuw preparatu X - Y 90mm x 90mm
Napięcie przyśpieszające 0.2 do 30kV 
Prąd wiązki 10-12 do 10-5 A
Stabilność prądu wiązki 1 x 10-3 /h
Obrazowanie BSE tryby TOPO i COMPO
Powiększenia 40x do 300,000x