EPMA

Precyzyjna analiza chemiczna (Auger, EPMA)

Mikrosondy elektronowe JXA-iHP200F i JXA-iSP100.

 
Mikrosondy elektronowe JXA-iHP200F i JXA-iSP100 (EPMA)
 

Elektronowe mikrosondy rentgenowskie (EPMA) to w wielu obszarach przemysłu – takich jak technologia stali, motoryzacja, produkcja komponentów elektronicznych i baterii - instrumenty niezbędne dla rozwoju technologii i kontroli jakości. Mikrosondy znajdują także zastosowanie w naukach geologicznych  i materiałoznawstwie, takich jak badania paliw kopalnych czy w pracach nad nowymi materiałami, przyczyniając się w ten sposób do wielu nowatorskich odkryć. Użytkownicy mikrosondy chcą z jednej strony szybko i łatwo wykonywać proste analizy, a równocześnie mieć możliwość przeprowadzania bardzo dokładnych analiz pierwiastków występujących lokalnie w śladowych koncentracjach.

Aby sprostać tym wymaganiom, nowe modele JXA-iHP200F i JXA-iSP100 pozwalają w łatwy sposób  na przejście od optycznej i elektronowej obserwacji obrazu do analiz chemicznych z wykorzystaniem spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WDS) i dyspersją energii (EDS), katodoluminescencji (CL) i wielu innych technik.


 

Niezwykła wydajność
Każdy użytkownik, niezależnie od zaawansowania eksperymentatorskiego jest w stanie przeprowadzić cały pomiar od początku do końca, począwszy od wprowadzenia próbki do komory preparatowej aż do uzyskania danych analizy o najwyższej precyzji.

 

Analiza z wysoką precyzją
Wysoki poziom integracji elementów składowych systemu mikrosondy pozwala na szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie danych analitycznych z najwyższą dokładnością i precyzją.

Łatwa kalibracja
Ponieważ w razie zaistnienia potrzeby kalibracja systemu jest wykonywana automatycznie, każdy użytkownik będzie w stanie utrzymywać optymalne warunki pracy swojego systemu EPMA.

Szerokie możliwości rozbudowy
Mikrosondy JXA-iHP200F i JXA-iSP100 oferują szerokie możliwości rozbudowy. Oprócz integracji szeregu rentgenowskich spektrometrów WDS i EDS istnieje możliwość dodania do konfiguracji innych technik analitycznych takich jak spektrometr miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXES) do analizy stanów chemicznych, detektor obrazów dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) do analizy orientacji krystalicznej lub detektorów katodoluminescencji (CL) dla rozszerzenia możliwości charakteryzacji wielu materiałów ( w szczególności w zastosowaniach geologicznych i optoelektronicznych).


Przygotowanie

Montaż próbki z automatycznym ładowaniem!

Szybkie odnalezienie obszaru obserwacji/analizy.

Ładowanie próbki i akwizycja obrazu optycznego za pomocą jednego kliknięcia (wykonanie jednego kroku w pomocniczym oknie nawigacyjnym).

Wybór obszaru analizy po akwizycji obrazu, po wykonaniu  następnego kroku w oknie nawigacji.Analiza

Automatyczne funkcje do uzyskiwania optymalnego obrazu SEM   w wysokiej rozdzielczości.

Szybka analiza elementarna z prostą procedurą doboru nastaw mikrosondy.

Przejście od obrazu optycznego z funkcją autofocus do obrazu elektronowego z funkcjami automatycznej optymalizacji obrazu, umożliwiające każdemu użytkownikowi łatwe i szybkie uzyskanie wysokorozdzielczego obrazu SEM.

Analiza na żywo podczas obserwacji obrazu SEM.

Dostępna funkcja „Easy EPMA”, umożliwiająca początkującym użytkownikom łatwą obsługę mikrosondy.

Większa wydajność dzięki integracji technik SEM, EDS, WDS i OM.
 


Łatwa kalibracja

Skuteczna kalibracja dzięki 18-tu wbudowanym próbkom wzorcowym.

Nowa funkcja kalibracji skracająca okresowe etapy kalibracji i eliminująca błędy obsługi dzięki wbudowanym próbkom wzorcowym.

Zwiększona  wydajność dzięki możliwości przeprowadzania automatycznej kalibracji w godzinach nocnych (bez nadzoru).

Funkcja powiadamiania o zalecanej kalibracji dla zapewnienia właściwej kalibracji we właściwym czasie.


 

 

 

 

 

 

JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F
microsonde EPMA JXA-iHP200F

JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100
microsonde EPMA JXA-iSP100

Note d'application EPMA
Nota aplikacyjna EPMA

 

 

 

Publikacje z dziedziny Nauk o Ziemi

 W. Seifert, D. Rhede, and O. Tietz, “Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany),” Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, vol. 184, no. 3, pp. 299–313, 2008.

 N. Nakano, Y. Osanai, and T. Adachi, “Major and trace element zoning of euhedral garnet in high-grade (> 900 °C) mafic granulite from the Song Ma Suture zone, northern Vietnam,” Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, vol. 105, no. 5, pp. 268–273, 2010.

 S. Emmanuel, J. J. Ague, and O. Walderhaug, “Interfacial energy effects and the evolution of pore size distributions during quartz precipitation in sandstone,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 74, no. 12, pp. 3539–3552, Jun. 2010.

 S. M. Miller and J. B. Zimmerman, “Novel, bio-based, photoactive arsenic sorbent: TiO2-impregnated chitosan bead,” Water Research, vol. 44, no. 19, pp. 5722–5729, Nov. 2010.

 J. P. Greenwood, S. Itoh, N. Sakamoto, P. Warren, L. Taylor, and H. Yurimoto, “Hydrogen isotope ratios in lunar rocks indicate delivery of cometary water to the Moon,” Nature Geoscience, vol. 4, no. 2, pp. 79–82, 2011.

 F. E. Davis and S. Nicolescu, “Samarskite Rediscovered at the Spinelli Prospect, Glastonbury, Connecticut,” Bulletin of the Peabody Museum of Natural History, vol. 52, no. 1, pp. 135–152, Apr. 2011.

 B. Rasmussen, I. R. Fletcher, and J. R. Muhling, “Response of xenotime to prograde metamorphism,” Contributions to Mineralogy and Petrology, vol. 162, no. 6, pp. 1259–1277, May 2011.

 T. Noguchi, T. Nakamura, T. Ushikubo, N. T. Kita, J. W. Valley, R. Yamanaka, Y. Kimoto, and Y. Kitazawa, “A chondrule-like object captured by space-exposed aerogel on the international space station,” Earth and Planetary Science Letters, vol. 309, no. 3–4, pp. 198–206, Sep. 2011.

 G. J. Wasserburg, I. D. Hutcheon, J. Aléon, E. C. Ramon, A. N. Krot, K. Nagashima, and A. J. Brearley, “Extremely Na- and Cl-rich chondrule from the CV3 carbonaceous chondrite Allende,” Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 75, no. 17, pp. 4752–4770, Sep. 2011.

 J. J. Ague and J. O. Eckert, “Precipitation of Oriented Rutile and Ilmenite Needles in Garnet, Northeastern Connecticut, USA: Evidence for Extreme Metamorphic Conditions?,” AGU Fall Meeting Abstracts, vol. -1, p. 03, Dec. 2011.

 R. C. Tacker, “Field Emission Electron Microprobe Analysis of Halogens in Apatite,” AGU Fall Meeting Abstracts, vol. -1, p. 2537, Dec. 2011.

 N. Nakano, Y. Osanai, A. Kamei, M. Satish-Kumar, T. Adachi, T. Hokada, S. Baba, and T. Toyoshima, “Multiple thermal events recorded in metamorphosed carbonate and associated rocks from the southern Austkampane region in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica: A protracted Neoproterozoic history at the Gondwana suture zone,” Precambrian Research, no. 0, 2012.

 O. Qafoku, L. Kovarik, R. K. Kukkadapu, E. S. Ilton, B. W. Arey, J. Tucek, and A. R. Felmy, “Fayalite dissolution and siderite formation in water-saturated supercritical CO2,” Chemical Geology, vol. 332–333, no. 0, pp. 124–135, Nov. 2012.

 

Publikacje z dziedziny chemii i materiałoznawstwa


H. Nozaki, M. Onoda, M. Sekita, K. Kosuda, and T. Wada, “Variation of lattice dimensions in epitaxial SnS films on MgO(001),” Journal of Solid State Chemistry, vol. 178, no. 1, pp. 245–252, Jan. 2005.

Y. Tomita, K. Chikama, Y. Nohara, N. Suzuki, K. Furushima, and Y. Endoh, “Two-dimensional imaging of atomic distribution morphology created by holographically induced mass transfer of monomer molecules and nanoparticles in a silica-nanoparticle-dispersed photopolymer film,” Opt. Lett., vol. 31, no. 10, pp. 1402–1404, May 2006.

T.-C. Mao and J.-C. Chen, “Influence of the addition of CeO2 on the microstructure and the magnetic properties of yttrium iron garnet ceramic,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 302, no. 1, pp. 74–81, Jul. 2006.

Y.-C. Lin and J.-G. Duh, “Optimal phosphorous content selection for the soldering reaction of Ni-P under bump metallization with Sn-Ag-Cu solder,” Journal of Electronic Materials, vol. 35, no. 8, pp. 1665–1671, Aug. 2006.

K. Yamaura and E. Takayama-Muromachi, “High-pressure synthesis of the perovskite rhodate CaRhO3,” Physica C: Superconductivity, vol. 445–448, no. 0, pp. 54–56, Oct. 2006.

Y.-I. Chen, K.-T. Liu, F.-B. Wu, and J.-G. Duh, “Mo–Ru coatings on tungsten carbide by direct current magnetron sputtering,” Thin Solid Films, vol. 515, no. 4, pp. 2207–2212, Dec. 2006.

K.-F. Kao, H.-Y. Cheng, C.-A. Jong, C.-J. Lan, and T.-S. Chin, “Tungsten Added Sb80Te20 for Phase-Change RAM,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, no. 2, pp. 930 –932, Feb. 2007.

S.-M. Yang, Y.-Y. Chang, D.-Y. Wang, D.-Y. Lin, and W. Wu, “Mechanical properties of nano-structured Ti-Si-N films synthesized by cathodic arc evaporation,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 440, no. 1–2, pp. 375–379, Aug. 2007.

Y.-C. Lin, T.-Y. Shih, S.-K. Tien, and J.-G. Duh, “Morphological and Microstructural Evolution of Phosphorous-Rich Layer in SnAgCu/Ni-P UBM Solder Joint,” Journal of Electronic Materials, vol. 36, no. 11, pp. 1469–1475, Sep. 2007.

S.-M. Yang, Y.-Y. Chang, D.-Y. Lin, D.-Y. Wang, and W. Wu, “Mechanical and tribological properties of multilayered TiSiN/CrN coatings synthesized by a cathodic arc deposition process,” Surface and Coatings Technology, vol. 202, no. 10, pp. 2176–2181, Feb. 2008.

H.-G. Jung, Y.-K. Sun, H. Y. Jung, J. S. Park, H.-R. Kim, G.-H. Kim, H.-W. Lee, and J.-H. Lee, “Investigation of anode-supported SOFC with cobalt-containing cathode and GDC interlayer,” Solid State Ionics, vol. 179, no. 27–32, pp. 1535–1539, Sep. 2008.

M. h. Tsai, Y. w. Lin, H. y. Chuang, and C. r. Kao, “Effect of Sn concentration on massive spalling in high-Pb soldering reaction with Cu substrate,” Journal of Materials Research, vol. 24, no. 11, pp. 3407–3411, 2009.

K.-J. Wang, Y.-Z. Tsai, J.-G. Duh, and T.-Y. Shih, “Formation mechanism of Sn-patch between SnAgCu solder and Ti/Ni(V)/Cu under bump metallization,” Journal of Materials Research, vol. 24, no. 08, pp. 2638–2643, 2009.

S.-M. Yang, Y.-Y. Chang, D.-Y. Lin, D.-Y. Wang, and W. Wu, “Thermal Stability of TiAlN and Nanocomposite TiAlSiN Thin Films,” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 9, no. 2, pp. 1108–1112, 2009.

K.-J. Wang and J.-G. Duh, “Shear and Pull Testing of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder with Ti/Ni(V)/Cu Underbump Metallization During Aging,” Journal of Electronic Materials, vol. 38, no. 12, pp. 2534–2542, Aug. 2009.

C.-Y. Yu, K.-J. Wang, and J.-G. Duh, “Interfacial Reaction of Sn and Cu-xZn Substrates After Reflow and Thermal Aging,” Journal of Electronic Materials, vol. 39, no. 2, pp. 230–237, Nov. 2009.

Y.-C. Lin, K.-J. Wang, and J.-G. Duh, “Detailed Phase Evolution of a Phosphorous-Rich Layer and Formation of the Ni-Sn-P Compound in Sn-Ag-Cu/Electroplated Ni-P Solder Joints,” Journal of Electronic Materials, vol. 39, no. 3, pp. 283–294, Dec. 2009.

M. Garren and S. Singletary, “Wavelength Dispersive Spectroscopy Analysis of GSR: a Novel Approach to Firearm Identification,” Microscopy and Microanalysis, vol. 16, no. Supplement S2, pp. 1590–1591, 2010.

R. Tang, M. Mizuguchi, H. Wang, R. Yu, and K. Takanashi, “Strong Temperature Dependence of Magnetoresistance in Co-C Granular Thin Films,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 46, no. 6, pp. 2144 –2147, Jun. 2010.

M. H. Tsai, W. M. Chen, M. Y. Tsai, and C. R. Kao, “Sn concentration effect on the formation of intermetallic compounds in high-Pb/Ni reactions,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 504, no. 2, pp. 341–344, Aug. 2010.

Y. M. Kim, H.-R. Roh, S. Kim, and Y.-H. Kim, “Kinetics of Intermetallic Compound Formation at the Interface Between Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder and Cu-Zn Alloy Substrates,” Journal of Electronic Materials, vol. 39, no. 12, pp. 2504–2512, Sep. 2010.

Y.-C. Chu, P.-C. Chang, K.-F. Kao, S.-C. Chang, and T.-S. Chin, “Thermal properties and structure of TeGa2Sb7 thin films for phase-change memory,” Thin Solid Films, vol. 518, no. 24, pp. 7316–7319, Oct. 2010.

Y. M. Kim, K.-M. Harr, and Y.-H. Kim, “Mechanism of the Delayed Growth of Intermetallic Compound at the Interface between Sn-4.0Ag-0.5Cu and Cu-Zn Substrate,” Electronic Materials Letters, vol. 6, no. 4, pp. 151–154, Dec. 2010.

Alfirano, S. Mineta, S. Namba, T. Yoneda, K. Ueda, and T. Narushima, “Precipitates in As-Cast and Heat-Treated ASTM F75 Co-Cr-Mo-C Alloys Containing Si and/or Mn,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 42, no. 7, pp. 1941–1949, 2011.

X. Huang, J. Nohava, B. Zhang, and A. G. Ramirez, “Nanoindentation of NiTi shape memory thin films at elevated temperatures,” International Journal of Smart and Nano Materials, vol. 2, no. 1, pp. 39–49, 2011.

I. M. Khan, H. Y. Kim, T. Nam, and S. Miyazaki, “Effect of Cu addition on the high temperature shape memory properties of Ti50Ni25Pd25 alloy,” Journal of Alloys and Compounds, no. 0, 2011.

Y.-W. Kim, K. J. Kim, H. C. Kim, N.-H. Cho, and K.-Y. Lim, “Electrodischarge-Machinable Silicon Carbide Ceramics Sintered with Yttrium Nitrate,” Journal of the American Ceramic Society, vol. 94, no. 4, pp. 991–993, 2011.

L. Ramond, G. Bernard-Granger, A. Addad, and C. Guizard, “Sintering of Soda-Lime Glass Microspheres Using Spark Plasma Sintering,” Journal of the American Ceramic Society, vol. 94, no. 9, pp. 2926–2932, 2011.

H. Takahashi, “50 Years of JEOL Electron Probe Micro Analyzer,” Microscopy and Microanalysis, vol. 17, no. Supplement S2, pp. 586–587, 2011.

L. A. Utracki, B. Broughton, N. González-Rojano, L. H. de Carvalho, and C. A. Achete, “Clays for polymeric nanocomposites,” Polymer Engineering & Science, vol. 51, no. 3, pp. 559–572, 2011.

F. Wolter, “Detecting Heavy Metals in Feathers Using an Electron Probe Microanalyzer: Can It Be Done?,” Microscopy and Microanalysis, vol. 17, no. Supplement S2, pp. 262–263, 2011.

S. Chithra, S. Lele, and K. Chattopadhyay, “Structure evolution and phase change in Ag–5.1 at.% Bi alloy during mechanical alloying,” Acta Materialia, vol. 59, no. 5, pp. 2009–2019, Mar. 2011.

M. Deluca, R. Bermejo, M. Pletz, M. Morianz, J. Stahr, P. Supancic, and R. Danzer, “Local strength measurement technique for miniaturised silicon-based components,” in 2011 12th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2011, pp. 1/4 –4/4.

M. Deluca, R. Bermejo, M. Pletz, P. Supancic, and R. Danzer, “Strength and fracture analysis of silicon-based components for embedding,” Journal of the European Ceramic Society, vol. 31, no. 4, pp. 549–558, Apr. 2011.

T.-H. Kim, S.-R. Lee, D.-H. Kim, S. Nam-Kung, and T.-S. Jang, “Microstructural evolution of triple junction and grain boundary phases of a Nd-Fe-B sintered magnet by post-sintering annealing,” Journal of Applied Physics, vol. 109, no. 7, pp. 07A703 –07A703–3, Apr. 2011.

S. W. Hwang, J. H. Ji, E. G. Lee, and K.-T. Park, “Tensile deformation of a duplex Fe–20Mn–9Al–0.6C steel having the reduced specific weight,” Materials Science and Engineering: A, vol. 528, no. 15, pp. 5196–5203, Jun. 2011.

H. Mizoguchi, T. Kuroda, T. Kamiya, and H. Hosono, “LaCo_{2}B_{2}: A Co-Based Layered Superconductor with a ThCr_{2}Si_{2}-Type Structure,” Phys. Rev. Lett., vol. 106, no. 23, p. 237001, Jun. 2011.

S. Auer, W. Wan, X. Huang, A. G. Ramirez, and H. Cao, “Morphology-induced plasmonic resonances in silver-aluminum alloy thin films,” Applied Physics Letters, vol. 99, no. 4, pp. 041116 –041116–3, Jul. 2011.

J. Y. Choi, J. H. Ji, S. W. Hwang, and K.-T. Park, “Strain induced martensitic transformation of Fe–20Cr–5Mn–0.2Ni duplex stainless steel during cold rolling: Effects of nitrogen addition,” Materials Science and Engineering: A, vol. 528, no. 18, pp. 6012–6019, Jul. 2011.

T. Hanna, Y. Muraba, S. Matsuishi, N. Igawa, K. Kodama, S. Shamoto, and H. Hosono, “Hydrogen in layered iron arsenides: Indirect electron doping to induce superconductivity,” Phys. Rev. B, vol. 84, no. 2, p. 024521, Jul. 2011.

Y. You, A. Ito, R. Tu, and T. Goto, “Effect of NH3 Atmosphere on Preparation of Al2O3-AlN Composite Film by Laser CVD,” Key Engineering Materials, vol. 484, pp. 172–176, Jul. 2011.

S. Roy, V. Tungala, and S. Suwas, “Effect of Hypoeutectic Boron Addition on the ß Transus of Ti-6Al-4V Alloy,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 42, no. 9, pp. 2535–2541, Jul. 2011.

R. Anbalagan and R. C. Mallik, “Compositional and Electrical Conductivity of Fe substituted Co4Sb12,” AIP Conference Proceedings, vol. 1349, no. 1, pp. 953–954, Jul. 2011.

A. Bali and R. C. Mallik, “Compositional and Morphological Study of Sb doped PbTe,” AIP Conference Proceedings, vol. 1349, no. 1, pp. 625–626, Jul. 2011.

S. Roy, S. Suwas, S. Tamirisakandala, D. B. Miracle, and R. Srinivasan, “Development of solidification microstructure in boron-modified alloy Ti–6Al–4V–0.1B,” Acta Materialia, vol. 59, no. 14, pp. 5494–5510, Aug. 2011.

S. Nath, R. Tu, and T. Goto, “Apatite formation in Hanks’ solution on ß-Ca2SiO4 films prepared by MOCVD,” Surface and Coatings Technology, vol. 206, no. 1, pp. 172–177, Oct. 2011.

S. Pal, N. Verma, V. Jayaram, S. K. Biswas, and Y. Riddle, “Characterization of phase transformation behaviour and microstructural development of electroless Ni–B coating,” Materials Science and Engineering: A, vol. 528, no. 28, pp. 8269–8276, Oct. 2011.

S.-E. Park, T.-H. Kim, S.-R. Lee, D.-H. Kim, S. Nam-Kung, and T.-S. Jang, “Magnetic and Microstructural Characteristics of Nd-Fe-B Sintered Magnets Doped With Dy<formula formulatype=‘inline’> <img src=‘/images/tex/234.gif’ alt=‘_2’> </formula>O<formula formulatype=‘inline’> <img src=‘/images/tex/238.gif’ alt=‘_3’> </formula> and DyF<formula formulatype=‘inline’> <img src=‘/images/tex/238.gif’ alt=‘_3’> </formula> Powders,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 47, no. 10, pp. 3259 –3262, Oct. 2011.

S. Kashyap, C. S. Tiwary, and K. Chattopadhyay, “Effect of Gallium on microstructure and mechanical properties of Nb–Si eutectic alloy,” Intermetallics, vol. 19, no. 12, pp. 1943–1952, Dec. 2011.

H. Ishida, T. Nakamura, H. Miura, and Y. Kakazu, “Diverse mineralogical and oxygen isotopic signatures recorded in CV3 carbonaceous chondrites,” Polar Science, no. 0, 2012.

N. Jaya B, V. Jayaram, and S. K. Biswas, “A new method for fracture toughness determination of graded (Pt,Ni)Al bond coats by microbeam bend tests,” Philosophical Magazine, vol. 92, no. 25–27, pp. 3326–3345, 2012.

Lalitha K. V., S. Das, A. K. Kalyani, R. Garg, and R. Ranjan, “Nucleation-Growth Mode of Cubic-Tetragonal Transition with Coexistence of Phases over a Wide Temperature Interval in the High Temperature Ferroelectric Systems PbTiO 3– BiMeO 3: Me = Sc , and Zn 1/2 Ti 1/2,” Journal of the American Ceramic Society, vol. 95, no. 8, pp. 2635–2639, 2012.

L. Y. Lan, C. L. Qiu, D. W. Zhao, X. H. Gao, and L. X. Du, “Effect of single pass welding heat input on microstructure and hardness of submerged arc welded high strength low carbon bainitic steel,” Science and Technology of Welding & Joining, vol. 17, no. 7, pp. 564–570, 2012.

Y. Pontikes, L. Machiels, S. Onisei, L. Pandelaers, D. Geysen, P. T. Jones, and B. Blanpain, “Slags with a high Al and Fe content as precursors for inorganic polymers,” Applied Clay Science, no. 0, 2012.

S. Matsuishi, T. Hanna, Y. Muraba, S. W. Kim, J. E. Kim, M. Takata, S. Shamoto, R. I. Smith, and H. Hosono, “Structural analysis and superconductivity of CeFeAsO_{1-x}H_{x},” Phys. Rev. B, vol. 85, no. 1, p. 014514, Jan. 2012.

J. Y. Choi, J. H. Ji, S. W. Hwang, and K.-T. Park, “TRIP aided deformation of a near-Ni-free, Mn–N bearing duplex stainless steel,” Materials Science and Engineering: A, vol. 535, no. 0, pp. 32–39, Feb. 2012.

S. Onisei, Y. Pontikes, T. Van Gerven, G. N. Angelopoulos, T. Velea, V. Predica, and P. Moldovan, “Synthesis of inorganic polymers using fly ash and primary lead slag,” Journal of Hazardous Materials, vol. 205–206, no. 0, pp. 101–110, Feb. 2012.

K. Ide, Y. Kikuchi, K. Nomura, T. Kamiya, and H. Hosono, “Effects of low-temperature ozone annealing on operation characteristics of amorphous In–Ga–Zn–O thin-film transistors,” Thin Solid Films, vol. 520, no. 10, pp. 3787–3790, Mar. 2012.

M. Mohammadi, S. A. J. Jahromi, S. Javadpour, A. Kobayashi, and K. Shirvani, “Hot Corrosion Behavior and Microstructural Change of Al-Gradient CoNiCrAlYSi Coatings, Produced by LVPS and Diffusional Processes,” Oxidation of Metals, vol. 78, no. 1–2, pp. 17–30, Mar. 2012.

H. Mizoguchi, T. Kamiya, and H. Hosono, “Superconducting compounds with metallic square net,” Solid State Communications, vol. 152, no. 8, pp. 666–670, Apr. 2012.

M. Mohammadi, S. Javadpour, S. A. J. Jahromi, K. Shirvani, and A. Kobayashi, “Characterization and hot corrosion performance of LVPS and HVOF-CoNiCrAlYSi coatings,” Vacuum, vol. 86, no. 10, pp. 1458–1464, Apr. 2012.

M. Asakura, Y. Kominami, T. Hayashi, S. Tsuruta, and T. Kawai, “The effect of zinc levels in a gold-based alloy on porcelain–metal bonding,” Dental Materials, vol. 28, no. 5, pp. e35–e41, May 2012.

J. Y. Law, V. Franco, and R. V. Ramanujan, “The magnetocaloric effect of partially crystalline Fe-B-Cr-Gd alloys,” Journal of Applied Physics, vol. 111, no. 11, pp. 113919 –113919–6, Jun. 2012.

H. Nakatsugawa, T. Sato, Y. Okamoto, T. Kawahara, and S. Yamaguchi, “Self-cooling on power MOSFET using n-type Si wafer,” AIP Conference Proceedings, vol. 1449, no. 1, pp. 548–551, Jun. 2012.

N. Tang, Y. P. Li, S. Kurosu, Y. Koizumi, H. Matsumoto, and A. Chiba, “Interfacial reactions of solid Co and solid Fe with liquid Al,” Corrosion Science, vol. 60, no. 0, pp. 32–37, Jul. 2012.

S.-H. Ha, K. Yoshimi, K. Maruyama, R. Tu, and T. Goto, “Compositional regions of single phases at 1800 °C in Mo-rich Mo–Si–B ternary system,” Materials Science and Engineering: A, vol. 552, no. 0, pp. 179–188, Aug. 2012.

M. Nakamichi, J.-H. Kim, D. Wakai, and K. Yonehara, “Development of a synthesis method of beryllides as advanced neutron multiplier for DEMO reactors,” Fusion Engineering and Design, vol. 87, no. 5–6, pp. 896–899, Aug. 2012.

M. Imran Khan, H. Y. Kim, T. Nam, and S. Miyazaki, “Formation of nanoscaled precipitates and their effects on the high-temperature shape-memory characteristics of a Ti50Ni15Pd25Cu10 alloy,” Acta Materialia, vol. 60, no. 16, pp. 5900–5913, Sep. 2012.

C. W. Lee, D. W. Fan, I. R. Sohn, S.-J. Lee, and B. C. Cooman, “Liquid-Metal-Induced Embrittlement of Zn-Coated Hot Stamping Steel,” Metallurgical and Materials Transactions A, Sep. 2012.

S. Mineta, Alfirano, S. Namba, T. Yoneda, K. Ueda, and T. Narushima, “Phase and Formation/Dissolution of Precipitates in Biomedical Co-Cr-Mo Alloys with Nitrogen Addition,” Metallurgical and Materials Transactions A, Sep. 2012.

S. Samal, B. Mondal, K. Biswas, and Govind, “Electron Microscopic Study on the Suction Cast In Situ Ti-Fe-Sn Ultrafine Composites,” Metallurgical and Materials Transactions A, Sep. 2012.

E. M. Vinod, A. K. Singh, R. Ganesan, and K. S. Sangunni, “Effect of selenium addition on the GeTe phase change memory alloys,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 537, no. 0, pp. 127–132, Oct. 2012.

R. Guo, L. You, M. Motapothula, Z. Zhang, M. B. H. Breese, L. Chen, D. Wu, and J. Wang, “Influence of target composition and deposition temperature on the domain structure of BiFeO3 thin films,” AIP Advances, vol. 2, no. 4, pp. 042104–042104–7, Oct. 2012.

M. Kitiwan, A. Ito, and T. Goto, “B deficiency in TiB2 and B solid solution in TiN in TiN–TiB2 composites prepared by spark plasma sintering,” Journal of the European Ceramic Society, vol. 32, no. 16, pp. 4021–4024, Dec. 2012.

A. Malfliet, M. Campforts, and B. Blanpain, “Influence of As2O3 added to PbO–CaO–SiO2 slag on the degradation mechanisms of stainless steel,” Corrosion Science, vol. 65, no. 0, pp. 259–267, Dec. 2012.

J. Chen, S. Tang, Z.-Y. Liu, and G.-D. Wang, “Microstructural characteristics with various cooling paths and the mechanism of embrittlement and toughening in low-carbon high performance bridge steel,” Materials Science and Engineering: A, vol. 559, no. 0, pp. 241–249, Jan. 2013.

S. Kashyap, C. S. Tiwary, and K. Chattopadhyay, “Microstructure and mechanical properties of oxidation resistant suction cast Nb–Si–Al alloy,” Materials Science and Engineering: A, vol. 559, no. 0, pp. 74–85, Jan. 2013.

J.-H. Kim and M. Nakamichi, “Comparative study on arc-melted and plasma-sintered beryllides,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 546, no. 0, pp. 171–175, Jan. 2013.

S. Roy and S. Suwas, “The influence of temperature and strain rate on the deformation response and microstructural evolution during hot compression of a titanium alloy Ti–6Al–4V–0.1B,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 548, no. 0, pp. 110–125, Jan. 2013.