SEM Wolframowy lub LaB6

Skaningowe Mikroskopy Elektronowe (SEM)

Kompaktowy wysoko rozdzielczy SEM pracujący,
w wysokiej i niskiej próżni z detekcją SE i BSE.
Możliwość jakościowej i ilościowej chemicznej
analizy próbek za pomocą  zintegrowanego EDS.

 JSM-IT100/LA Skaningowy Mikroskop Elektronowy
JSM-6010LA InTouchScope MEB EDS low vacuum tactile (WiFi et Ipad)

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) JEOL JSM-IT100 In-Touch-Scope™ to nowoczesny, kompaktowy konwencjonalny mikroskop z kolumną wyposażoną w działo elektronowe z katodą wolframową, oferujący pełen wachlarz funkcji i bogate możliwości rozbudowy. Posiada szereg rozwiązań umożliwiających pracę z dowolnym rodzajem badanego materiału kompatybilnego z wysoką próżnią. Konstrukcja instrumentu pozwala na jednoczesne obrazowanie oraz analizę składu chemicznego za pomocą zintegrowanego spektrometru EDS.  

Układ optyki elektronowej mikroskopu In-Touch-Scope™ wyposażony jest w działo elektronowe z pre-centrowaną katodą wolframową oraz zespołem cylindra Wehnelta o kształcie stożkowym. Rozwiązanie to zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości katody wolframowej, gwarantując wyjątkowo jasną i koherentną wiązkę elektronową bez konieczności stosowania wysokich prądów emisji oraz wyjątkowo długi czas życia katody. Konstrukcja działa elektronowego w In-Touch-Scope™ (i innych SEM firmy JEOL) jest opatentowana.

Instrument In-Touch-Scope™ posiada możliwość prowadzenia obserwacji i badań w szerokim i zmiennym w sposób ciągły zakresie wartości napięcia przyśpieszającego: od 500 V do 20 kV. Potwierdzeniem jakości urządzenia i zastosowanych rozwiązań jest wysoka rozdzielczość obrazowania (lepsza niż 4 nm) oraz możliwość prowadzenia obserwacji w szerokim zakresie powiększeń od 5x do 300 000x, (w odniesieniu do formatu wyświetlania A6 (128 x 96mm) – na ekranie komputerowym powiększenie maksymalne jest jeszcze większe, powyżej 1 000 000x!

Możliwa jest rozbudowa instrumentu In-Touch-Scope™ poprzez zastosowanie szeregu dodatkowych (opcjonalnych) przystawek specjalistycznych, m.in. do modyfikacji temperatury preparatu, ściskająco-rozciągających, wyspecjalizowanych detektorów BSE, detektorów katodoluminescencji, spektrometrów WDS, detektorów EBSD do akwizycji obrazów dyfrakcyjnych materiałów o strukturze krystalicznej, itp.Oprogramowanie sterujące mikroskopu zostało wyposażone w szereg zautomatyzowanych funkcji ułatwiających codzienną pracę z urządzeniem takimi jak automatyczne centrowanie katody, autofocus, automatyczna korekcja kontrastu i jasności, automatyczna korekcja astygmatyzmu. Tym samym możliwa jest obsługa urządzenia nawet przez laika.

Oprogramowanie posiada funkcję jednoczesnego wyświetlania dwóch żywych obrazów elektronowych. Posiada możliwość automatycznego zapisu zdjęć,        wyszukiwania zdjęć, dodawania opisów, zapisu parametrów uzyskanych zdjęcia – z możliwością automatycznego odtworzenia warunków.

Wbudowany przewodnik umożliwia precyzyjne dopasowanie nastaw mikroskopu do dowolnej aplikacji umożliwiając zapamiętywanie własnych procedur pracy. Zintegrowane funkcje miernicze pozwalają na pomiar kątów, powierzchni, zliczanie elementów.

Obsługa mikroskopu może się odbywać na kilka sposobów: poprzez dedykowany panel sterowniczy; mysz i klawiaturę komputerową; laptop lub ekran dotykowy; tablet (np. iPad).   

Powiększenie od 5x do 300,000x
Napięcie Przyśpieszające
od 500V do 20kV
Detektory Detektor elektronów wtórnych Everharta Thornleya
Detektor elektronów wstecznie rozproszonych multi-segments BSED
Tryb zmiennej próżni
Standard
Stolik Preparatu
Eucentryczny (w opcji zmotoryzowany)
X=80mm, Y=40mm, Z=5mm-48mm
R=360°
Tilt -10/+90°
Wielkość preparatu
Średnica do 150 mm
Układ sterujący
Do wyboru: PC, laptop, monitor dotykowy ze zintegrowanym PC, Ipad(TM)
Maksymalna rozdzielczość zdjęć 5120×3840
Analizator składu chemicznego EDS Zintegrowany typu SDD (Dotyczy wersji "LA")