SEM Wolframowy lub LaB6

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM)

Idealne narzędzie do pracy naukowo-badawczej,
doskonale sprawdza się także w przemyśle
dzięki możliwości analizy dużych preparatów
i precyzyjnych analiz składu chemicznego.

  JSM-IT500 Skaningowy Mikroskop Elektronowy z dużą komorą preparatu.
 

Model JSM-IT500 to reprezentant kolejnej, trzeciej i szczególnie innowacyjnej generacji mikroskopów SEM serii In-Touch-Scope. Zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi, z nowym intuicyjnym interfejsem, automatycznym i płynnym przechodzeniem od przeglądowego obrazu z kamery optycznej do wysokorozdzielczych obserwacji elektronomikroskopowych oraz akwizycją danych analizy chemicznej EDS na bieżąco podczas prowadzenia takich obserwacji – dzięki integracji układów SEM i EDS JEOLa na poziomie dotychczas niespotykanym nigdzie indziej.


Krótki film video prezentujący nowe możliwości JSM-500


Wybrane nowe cechy modelu JSM-IT500 w skrócie:

Zeromag

Zeromag photoFunkcja rewolucyjnie upraszczająca nawigowanie próbką podczas prowadzenia obserwacji zarówno w małych jak i największych powiększeniach. Nadzoruje intuicyjne i płynne przechodzenie od obrazu optycznego z kamery CCD podglądu próbki (skala mikro) do obrazu SEM (skala nano), i na odwrót.Photo Montage avec le Zeromag électrons rétrodiffusés image de composition Cartographie X du Calcium. Echantillon : béton

Live Analysis

W pełni wbudowany własny system EDS JEOLa - po raz pierwszy umożliwia zbieranie danych EDS w czasie rzeczywistym podczas obserwacji obrazu:

  • ① Pozwala na wybór punktów analizy, pola mapowania lub linii skanu liniowego bezpośrednio na obserwowanym na żywo obrazie SEM

  • ② Wyświetla widma EDS w czasie rzeczywistym podczas wyszukiwania obszaru zainteresowania

  • ③ Wyświetla listę pierwiastków występujących w polu obserwowanym na żywo.
Powiększenie od 5x do 300,000x
Napięcie Przyśpieszające
od 300V do 30kV
Rozdzielczość
 "3 nm @ 30 keV, 15 nm @ 1 keV, 8 nm @ 3 keV                                                                                                       
(rozdzielczość określana jako minimalna odległość separacji dwóch sąsiadujących cząstek złota na obrazie, a nie automatycznie wyznaczana przez oprogramowanie działające według algorytmu typu „edge criteria”.
Detektory Detektor elektronów wtórnych Everharta Thornleya o szerokim kącie bryłowym
Detektor elektronów wstecznie rozproszonych typu NIP(patent JEOL)
Tryb próżniowy
Wysoka próżnia
Wysoka i niska próżnia (dotyczy wersji „LV” i „LA”)
Stolik Preparatu
Eucentryczny w pełni zmotoryzowany
X=125mm, Y=100mm, Z=5mm-80mm
R=360° x n
Tilt -10° do +90°
Wielkość preparatu
Średnica do 200mm
Układ sterujący
Do wyboru: PC, laptop, monitor dotykowy ze zintegrowanym PC, Ipad(TM)
Maksymalna rozdzielczość zdjęć
5120×3840
Analizator składu chemicznego EDS Zintegrowany typu SDD (Dotyczy wersji „A” i „LA”)