SEM Wolframowy lub LaB6

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM)

Idealne narzędzie do pracy naukowo-badawczej,
doskonale sprawdza się także w przemyśle,
dzięki możliwości pracy w trybie niskiej próżni,
doskonale sprawdzi się w badaniach trudnych preparatów.

 JSM-IT500HR Skaningowy Mikroskop Elektronowy z dużą komorą preparatu i trybem niskiej próżni.
 
scanning electron microscope - JSM-IT500HR - JEOL

JSM-IT500HR InTouchScope™ to mikroskop, który nie ma odpowiednika na obecnym rynku skaningowych mikroskopów elektronowych i w tym kontekście jest ofertą wyjątkową i wyznaczającą nowy kierunek w rozwoju uniwersalnego instrumentu SEM.

Łączy w sobie wysoką jakość obrazu jaką daje dopiero wiązka elektronowa generowana przez działo polowe, z prostotą i bezproblemowością obsługi cechującą wszystkie nasze instrumenty wolframowe. Wysoka wierność w odwzorowywaniu obiektów, przy każdym, nawet najmniejszym napięciu przyspieszającym z dostępnego zakresu kV, możliwa jest tutaj dzięki zastosowaniu emitera elektronów o szczególnie wysokiej jasności, a jednocześnie długim czasie życia. 
IT500HR to mikroskop, który w porównaniu z tradycyjnym wolframowymi SEM oferuje wyższą jakość obrazowania i analizy, w bardzo atrakcyjnej cenie.Skuteczność z wysoką rozdzielczością

IT500HR to mikroskop, który oferuje możliwość zbierania obrazów o wysokiej rozdzielczości i ogólnej jakości odwzorowania (wysokim kontraście bez szumów) także przy zastosowaniu szybkiej akwizycji i krótkich czasach skanowania. Instrument pozwala na prowadzenie obserwacji z prawdziwie wysoką zdolnością rozdzielczą, nie gorszą niż 1,5 nm przy 30kV i 4 nm przy 1kV.

Uniwersalny instrument analityczny

IT500HR ze swoją dużą komorą preparatową i wysoką rozdzielczością obrazowania (i analizy w wersji „LA”) stanowi doskonałą podstawę do stworzenia autonomicznego i zarazem wielofunkcyjnego laboratorium kompleksowej charakteryzacji nanomateriałów. Dzięki wielu portom próżniowym instrument ten pozwala zaadaptować szeroką gamę specjalistycznych detektorów obrazowych i analitycznych takich jak: EDS, WDS, EBSD czy CL, przy czym w każdym z tych przypadków geometria portów i akwizycji sygnału została zaprojektowana w sposób optymalny dla danej techniki.

W mikroskopie IT500HR możliwe jest badanie bardzo różnorodnych materiałów. Wbudowany tryb pracy niskopróżniowej pozwala na obrazowanie i analizę wielu rodzajów preparatów w ich stanie naturalnym bez konieczności stosowania specjalnych metod preparatyki.

Oferowana przez nas wersja analityczna „LA” obejmuje w pełni wbudowany system EDS firmy JEOL. Funkcja automatycznego fotomontażu obrazów dla wielu pól umożliwia zbierane danych EDS w całym sumarycznym  polu obserwacji w sposób całkowicie automatyczny.

Szybka nawigacja dzięki funkcji Zeromag

Ta nowa funkcja radykalnie upraszcza nawigowanie próbką podczas prowadzenia obserwacji zarówno w małych jak i największych powiększeniach. Nadzoruje intuicyjne i płynne przechodzenie od obrazu optycznego z kamery CCD podglądu próbki (skala mikro) do obrazu SEM (skala nano), i na odwrót.


Nowe podejście do analizy EDS - Live Analysis

W modelu IT500HR wersji „LA” W pełni wbudowany własny system EDS JEOLa - po raz pierwszy umożliwia zbieranie danych EDS w czasie rzeczywistym podczas obserwacji obrazu:
  • Pozwala na wybór punktów analizy, pola mapowania lub linii skanu liniowego bezpośrednio na obserwowanym na żywo obrazie SEM
  • Wyświetla widma EDS w czasie rzeczywistym podczas wyszukiwania obszaru zainteresowania
  • Wyświetla listę pierwiastków występujących w polu obserwowanym na żywo.


Reprezentant skaningowych mikroskopów JEOLa z serii InTouchScope™

Mikroskopy skaningowe całej serii InTouchScope™ charakteryzują się wspólnymi cechami:

  • Umożliwiają każdemu łatwe stosowanie techniki SEM, niezależnie od stopnia zaawansowania.

  • Posiadają nowy maksymalnie przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika.

  • Umożliwiają sterowania gestami za pomocą ekranu dotykowego lub przy pomocy myszy i klawiatury.

  • Dla osób preferujących bardziej tradycyjny sposób obsługi oferują panel operacyjny sterowania ręcznego głównymi nastawami.

  • Posiadają całkowicie nowe zaawansowane algorytmy automatycznego generowania ostrych i klarownych obrazów, szybko i bezbłędnie.

  • Oferują specjalny tryb "Navi" prowadzący obsługującego instrument krok po kroku, począwszy od załadowania próbki w komorze preparatu po automatyczne ustawienie optymalnych warunków obrazowania (dla nowych lub okazjonalnych użytkowników).
Powiększenie od 5x do 600,000x
Napięcie Przyśpieszające
od 500V do 30kV
Rozdzielczość
- W trybie HiVac: 1.5 nm @ 30 keV, 4 nm @ 1 keV
- W trybie LoVac: 1.8 nm @ 30 keV                                                                                                       
(rozdzielczość określana jako minimalna odległość separacji dwóch sąsiadujących cząstek złota na obrazie, a nie automatycznie wyznaczana przez oprogramowanie działające według algorytmu typu „edge criteria”.)
Detektory Detektor elektronów wtórnych Everharta Thornleya o szerokim kącie bryłowym
Detektor elektronów wstecznie rozproszonych typu NIP (patent JEOL)
Tryb próżniowy
Wysoka próżnia i niska próżnia
Stolik Preparatu Eucentryczny w pełni zmotoryzowany
X=125mm, Y=100mm, Z=5mm-80mm
R=360° x n
Tilt: -10° do +90°
Maksymalna wielkość preparatu
200 mm (śr.) x 75 mm (wys.)
Układ sterujący Do wyboru: PC, laptop, monitor dotykowy ze zintegrowanym PC, iPadTM
Maksymalna rozdzielczość zdjęć 5120×3840 pikseli
Analizator składu chemicznego EDS Zintegrowany typu SDD (Dotyczy wersji „LA”)