SEM Atmosferyczny

Skaningowe Mikroskopy Elektronowe

JEOL ClairScope, jedyny na świecie SEM pracujący w ciśnieniu atmosferycznym ze zintegrowanym mikroskopem optycznym. Mikroskopia korelacyjna na najwyższym poziomie.

ClairScope™ : jedyny na świecie SEM atmosferyczny!
 
Neoscope IINeoscope II

Mikroskop JEOL JASM 6200 ClairScope™ to dedykowane urządzenie służące do badań w technice mikroskopii korelacyjnej łączące w sobie możliwości badawcze mikroskopii elektronowej z mikroskopią optyczną. Instrument zbudowany jest w oparciu w pełni atmosferyczny skaningowy mikroskop elektronowy o odwróconej kolumnie oraz mikroskop świetlny. Ideą skonstruowania JEOL Clairscope było przekroczenie granic klasycznej mikroskopii optycznej za pomocą wysoko-rozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego.

Praca z mikroskopem JEOL ClairScope™ polega na wyborze i analizie interesującego miejsca preparatu w świetle widzialnym lub w mikroskopie fluorescencyjnym a następnie obserwacji w Skaningowym Mikroskopie Elektronowym.

ClairScope™ jest idealnym narzędziem do wielu zastosowań wymagających możliwości prowadzenia badań dynamicznych i obserwacji zachodzących procesów. Znajduje szerokie zastosowanie w biologii, chemii, medycynie, badaniach farmaceutycznych, produkcji kosmetyków. Specjalna konstrukcja komory preparatu umożliwia nieograniczony dostęp do próbki, zapewniając możliwość podawania reagentów i modyfikacji zachodzących procesów w trakcie obserwacji i analiz. Mikroskop ClairScope™ został zaprojektowany z myślą o obserwacji preparatów biologicznych w stanie natywnym, bez konieczności przeprowadzania wstępnej preparatyki.

Mikroskop optyczny (OM)
Lustra
6 dostępnych luster
Soczewka obiektywu
40X powiększająca immersyjna. Opcjonalnie dostępne są inne rodzaje soczewek.
Kamera CCD
Kamera CCD - wysokoczuła [1,600 x 1,200 Pixeli]
Skaningowy Mikroskop Elektronowy
Katoda/Rozdzielczość Wolframowa / 8nm (30kV)
Napięcia przyśpieszające
10, 20, 30kV
Powiększenia
100X to 100,000X
Stolik preparatu
Szalka Pétriego transparentna dla elektronów
32mm średnicy (pojemność ~ 10ml); 0.25mm2 aktywny obszar dla SEM