SEM stołowy z EDS

Skaningowe Mikroskopy Elektronowe (SEM)

Elektronowy stołowy Mikroskop Skaningowy Idealne narzędzie wprowadzające w świat mikroskopii elektronowej. Łatwe w obsłudze urządzenie zapewniające uzyskiwanie wysoko rozdzielczych zdjęć z dużymi powiększeniami i z dużą głębią ostrości.

JCM-7000 NeoscopeTM
 
mini-SEM JCM-7000 Neoscope

Nastołowy skaningowy mikroskop elektronowy JCM-7000 NeoScope™ to wyjątkowo nieskomplikowany w obsłudze nowoczesny instrument badawczy z intuicyjną metodą nawigacji po próbce i analizą chemiczną na żywo w czasie rzeczywistym w trakcie obserwacji obrazu SEM lub obrazu 3D (rozwiązanie unikalne dla JEOL). Skład chemiczny pojawia się w tym samym czasie, gdy obserwujemy obraz SEM próbki.

JCM-7000 oferuje trzy innowacyjne funkcje :

  • Funkcja Zeromag nadzorująca płynne przechodzenie od obrazu z kamery optycznej w małych powiększeniach do obrazu elektronowego SEM, w dużych powiększeniach;

  • Funkcja analizy EDS na żywo dla bieżącej identyfikacji pierwiastków chemicznych występujących w aktualnie obserwowanym obrazie SEM badanej próbki;

  • Funkcja obrazu 3D na żywo dla wyświetlania na bieżąco trójwymiarowej rekonstrukcji powierzchni odpowiadającej obserwowanemu polu w obrazie SEM.

Funkcja Zeromag

Ta inteligentna funkcja nadzorująca obserwowanie obrazów próbki w dowolnych powiększeniach, od małych – z wbudowanej kamery CCD, do większych – obrazów elektronowych SEM, umożliwia intuicyjną nawigację po próbce i płynne przechodzenie od obrazu CCD do obrazu SEM w sposób całkowicie automatyczny. Wbudowany tryb niskopróżniowy LV jeszcze bardziej upraszcza proces nawigacji i obserwacji w przypadku próbek nieprzewodzących bez konieczności stosowania jakiejkolwiek wstępnej preparatyki (jak na przykładzie próbki soli poniżej)

Funkcja Zeromag


Analiza EDS na żywo

Dwie czynności – obserwacja obrazu SEM i pierwiastkowa analiza EDS nie są już jak dotychczas prowadzone w kolejności, lecz równocześnie. Co więcej, gdy wybierzemy funkcję Live Map, mapy rentgenowskie (rozkład pierwiastków chemicznych) zostaną zebrane równocześnie w czasie rzeczywistym wraz z obserwowanym obrazem SEM.

Analiza EDS na żywo
Bieżące widmo rentgenowskie wyświetlane obok okna z obrazem SEM
(analiza na żywo).

funkcji Live Map
Szybka ocena rozkładu pierwiastków dzięki funkcji Live Map.


Funkcja Live 3D

Nowy, 4-segmentowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE o wysokiej czułości umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazu SEM i obrazu 3D. W przypadku próbek o skomplikowanej topografii uzyskujemy natychmiastową informację o pionowym rozwinięciu powierzchni i możliwość bardziej szczegółowej charakteryzacji badanego materiału.

Funkcja Live 3DSMILE VIEW™ Lab : przetwarzanie danych i edycja raportów
Wszystkie dane uzyskane podczas obserwacji mogą być zarządzane i przetwarzane przy pomocy wbudowanej standardowo aplikacji SMILE VIEW™ Lab do zarządzania danymi.
Aplikacja ta pozwala w łatwy i przejrzysty sposób na przeglądanie i ponowne analizowanie wcześniej pozyskanych danych oraz tworzenie raportów.

SMILE VIEW™ Lab

Powiększenia
x10 do x100,000
(zdefiniowane dla formatu 28 mm x 96 mm)
Tryby obserwacji
Niska i wysoka próżnia
Napięcia przyśpieszające
15 kV, 10 kV, 5 kV
Funkcje automatyczne
Automatyka jak w normalnym SEM: prąd żarzenia katody, prąd wiązki, elektromagnetyczne odchylanie wiązki X, Y - brak konieczności manualnych nastaw.
Zakres przesuwu stolika
X: 40mm, Y: 40mm
Maksymalne wymiary preparatu
80 mm średnicy, 50 mm wysokości
Detektory
Detektor elektronów wtórych ET, 4-ro segmentowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych, unikalne rozwiązanie pośród stołowych mikroskopów elektronowych.
Przetwarzanie danych
PC wyposażony w Windows 7, GUI obsługuje ekrany LCD o przekątnych od 21" do 72". Jest to unikalna cecha pośród stołowych SEM.
Live EDS
Detektor SDD firmy JEOL, oprogramowanie do analizy EDS na żywo, w pełni zintegrowane z oprogramowaniem mikroskopu. Automatyczna korekcja dryftu obrazu zupełnie jak w wyższej klasy mikroskopach elektronowych.
Inne funkcje
Live Map, Live 3D, SMILE VIEW™ Lab
fromage
EDS_iron_cast
Papillon
Poudre tungstene
Racine
Corail
Chamallows-LowVaccum
Fibre_x15,000