TEM 300kV

Transmisyjne Mikroskopy Elektronowe

 
CRYO ARM 300 II
 

cryo-microscope CRYO ARM 300 - JEOL

Szybkie i łatwe uzyskiwanie obrazów o wysokim kontraście i wysokiej rozdzielczości
CRYO ARM™ 300 II to mikroskop typu cryo dedykowany do obserwacji próbek wrażliwych na wiązki elektronów, takich jak białka oraz do analizy pojedynczych cząstek, tomografii i MicroED.

Trzy najważniejsze cechy mikroskopu CRYO ARM™ 300 II to:

  • większa stabilność,
  • łatwość obsługi dodatkowo poprawiona przez zwiększoną automatyzację,
  • wydajność (zdjęć/godzinę) znacznie wyższa niż obecnie na rynku. 

Ponadto jest to system wielozadaniowy - typu „wszystko w jednym”, który działa na różnych etapach analizy: od  filtrowania po gromadzenie danych, zapewniając większą elastyczność działania. Zastosowane ulepszenia pozwalają użytkownikom, nawet bez doświadczenia z mikroskopią elektronową, uzyskać wysokiej jakości obrazy przy użyciu prostych operacji.Ultraszybkie zbieranie danych

CRYO ARM ™ 300 II umożliwia bardzo szybką akwizycję danych poprzez połączenie przemieszczania wiązki z precyzyjnym przemieszczaniem stopnia goniometrycznego. Ponadto doskonała kontrola wiązki minimalizuje aberrację komy. Dlatego prędkość akwizycji można znacznie zwiększyć (> 2200films / h) bez pogorszenia jakości obrazu.
 
Tryb Koehlera
Oprócz tradycyjnego oświetlenia, CRYO ARM ™ 300 II posiada unikalne oświetlenie w trybie Koehlera. Tryb ten eliminuje prążki interferencyjne i eliminuje uszkodzenia powodowane przez wiązkę elektronów w obszarach nieużywanych do obrazowania, a dodatkowo pozwala uzyskać więcej obrazów.
 
Stolik goniometryczny o wysokiej precyzji
CRYO ARM ™ 300 II jest wyposażony w stolik goniometryczny najnowszej generacji, który jest „stolikiem bezobrotowym”. Zaletą tego goniometru jest doskonała powtarzalność pozycjonowania. Umożliwia przemieszczanie się tam i z powrotem między autoloaderem, a kolumną bez konieczności ponownego mapowania (Mapa globalna) sieci w trybie Low Mag.
JADAS 4

CRYO ARM ™ 300 II jest wyposażony w nową wersję oprogramowania JADAS 4, aby uprościć automatyczne pozyskiwanie danych w analizie pojedynczych cząstek. Nowy JADAS umożliwia użytkownikom automatyczne i łatwe pozyskiwanie danych kriogenicznych.Wolne od zanieczyszczeń

Siatki do przechowywania i pobierania próbek można bez problemu przechowywać przez tygodnie lub dłużej w CRYO ARM ™ 300 II .
Ponadto istnieje możliwość usunięcia / włożenia jednej lub więcej siatek, w zależności od potrzeb, do magazynu transferowego (= autoloadera), co umożliwia większą elastyczność analiz. Próbki można pobierać w temperaturze kriogenicznej ciekłego azotu.

 


Nowe działo elektronowe
z zimną emisją w polową (Cold FEG)
CRYO ARM ™ 300 II jest wyposażony w nowe działo elektronowe z zimną emisją polową (CFEG).
Opierając się na naszym 18-letnim doświadczeniu, JEOL zaprojektował zupełnie nowe działo, nie tylko o niskiej dyspersji energii, ale także zapewniające niezrównaną stabilność prądu wiązki.
 

 Nowy filtr Omega
CRYO ARM ™ 300 II wyposażony jest w nowy filtr energii typu Omega regulowany automatycznie za pomocą pojedynczego kliknięcia myszy. Nowy filtr Omega zawsze zapewnia najlepszą wydajność przy wysokiej stabilności uzyskiwanego obrazu.

Canon Cold field emission gun (Cold FEG)
Tensions d’accélération 300kV
Filtre en énergie Filtre Omega dans la colonne

PLATINE
Refroidissement Refroidit à la température de l’azote liquide. Système de remplissage automatique.
Température < 100K

DÉPLACEMENTS DE L’ÉCHANTILLON
Tilt ± 70°
Rotation de l’échantillon 0° or  90°
Système d’échange de l’échantillon Cryo-transfert automatique
Température de refroidissement < 105K
Stockage échantillons cryo 12 échantillons peuvent être stockés


Options
Low accelerating voltage
Détecteur STEM Bright-field
Détecteur STEM Dark-field
JADAS (JEOL Automated Data Acquisition System for Cryo-EM)
TEMography (logiciel d’acquisition en tomographie)
Logiciel d’acquisition automatique de série tiltées pour la MicroED
EDM (Electrostatic Dose Modulator)

Les caractéristiques de ce produit peuvent changer sans notification.

SPA : GroEL
Structure GroEL avec une résolution de 1,98 Å obtenue à partir de seulement 504 images. Ce résultat présente une  amélioration spectaculaire par rapport à la résolution de 3,1 Å obtenue à partir de 1883 images dans une étude précédente. (au 26 octobre 2020 à EMDB)

Data courtesy of Dr. Junso Fujita at Osaka University.


SPA : Hémoglobine
Images cryo (à gauche), carte de densité 3D (au centre) et modèle atomique ajusté (à droite) de l'hémoglobine humaine obtenue par collecte de données à haute vitesse, 850 films par heure.

Specimen courtesy of Dr. Miki Kinoshita at Osaka University.
 

SPA : Photosystèmes I
Cartes de résolution à 2,5 Å du trimère du photosystème I d'Acaryochloris marina vu du côté stromal perpendiculaire au plan de la membrane (à gauche) et du côté du plan de la membrane (à droite).

Data courtesy of Dr. Koji Yonekura at RIKEN, Spring-8 Center.

 

MICRODIFFRACTION (µED) : Catalase
Diagramme de diffraction électronique d'un cristal de catalase acquis avec un filtre Omega montrant des taches de diffraction claires visibles à ~ 2,1 Â le long de l'axe diagonal.


Data courtesy of Dr. Koji Yonekura at RIKEN, Spring-8 Center.


TOMOGRAPHY : Exosome
Tomogramme cryoélectronique d'exosomes isolés acquis avec le sytème de Hole Free Phase Plate (HFPP). Le tomogramme a été obtenu à partir d’images acquises de -60° à + 60°, tous les 2°.

Specimen courtesy of Dr. Naoomi Tominaga at National Cancer Center Research Institute and The University of Tokyo.