Oprogramowanie

Transmisyjne Mikroskopy Elektronowe (TEM)

JEOL oferuje szeroki wybór dedykowanego oprogramowanie do tomografii w mikroskopii elektronowej i odwzorowania 3D.

Chimera
ChimeraChimera

Chimera jest programem służącym do wizualizacji i rekonstrukcji 3D. Ten interaktywny program może być używany do wizualizacji różnego typów danych np. map w skali atomowej, map gęstości a także może służyć do rekonstrukcji struktur trójwymiarowych.

Program Chimera został opracowany na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco.

CUCSF Program Chimera jest chroniony prawami autorskimi przez "Resource Biocomputing, wydział wizualizacji i Informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (NIH P41 RR-01081)."