Oprogramowanie

Transmisyjne Mikroskopy Elektronowe (TEM)

JEOL oferuje szeroki wybór dedykowanego oprogramowanie do tomografii w mikroskopii elektronowej i odwzorowania 3D.

System automatycznej akwizycji danych JEOL - JADAS
Système JEOL d’Acquisition de Données Automatiques (JADAS)Système JEOL d’Acquisition de Données Automatiques (JADAS)
System Automatycznej Akwizycji Danych JEOL (JADAS - JEOL Automatic Data Acquisition System) został opracowany we współpracy z Profesorem Wah Chiu z National Center for Macromolecular Imaging (NCMI) jako pomoc w 'CRYO-mikroskopii. Używanie systemu JADAS umożliwia rejestrację obrazów złożonych wielocząsteczkowych obiektów w trybie pracy z niską dawką wiązki elektronów.