Oprogramowanie

Transmisyjne Mikroskopy Elektronowe (TEM)

JEOL oferuje szeroki wybór dedykowanego oprogramowanie do tomografii w mikroskopii elektronowej i odwzorowania 3D.

TomoJ
TomoJTomoJ

TomoJ jest darmowym oprogramowaniem do analizy obrazu (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Służy do obrazowania tomograficznego, rekonstrukcji objętości 3D z serii obrazów uzyskanych pod różnymi kątami.
Oprogramowanie jest wyposażone w serię automatycznych funkcji i metod do wyrównywania wzajemnej orientacji kolejnych zdjęć, rekonstrukcji 3D metodami: WBP, ART, SIRT. Obsługa odbywa się z poziomu intuicyjnego interfejsu.